Thesis On Telecommunication Engineering

Tags: Life Of Pi Story Telling EssayExamples Of Satirical EssaysRip Van Winkle EssayTerm Paper On Decision MakingDescriptive Words Narrative EssayIelts Essay Questions Advertising8 Page Research PaperResearch Paper Introduction Sample ApaThesis Statement ConformityEssay Analyzing Images

[Course Catalogue Form with ECTS Credits] Random variables, distribution function, probability mass and density functions; multivariate random variables, joint distributions, functions of random variables, conditional distributions; expected value, moments and related concepts; moment generating function, characteristic function; some special continuous and discrete distributions; random processes, basic definitions, stationary and independent processes, ergodicity; Poisson, Wiener, Gauss, Markov processes; the concepts of stochastic continuity, derivative, integral; the concept of power spectrum. Radar işaret biçim tasarımında uygulanan yaklaşımlar. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Bilimsel araştırma, geliştirme, sonuçları raporlama ve sunma yöntemlerinin ana hatlarıyla incelenmesi. Çeşitleme Teknikleri: Alıcı/Verici Anten Çeşitlemesi.

[Course Catalogue Form with ECTS Credits] Radar sistemlerinin temelleri. Danışman yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin araştırma konularının incelenmesi/değerlendirilmesi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] [pdf-KIRIK LİNK] Dersin amaç ve kapsamı.

Optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözmeişlemleri. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci. Uzaktan algılama platformları: Hava, uzay ve uydu ile uzaktan algılama; Radar ile veri toplama; Veri işleme; Veri birleştirme ve sınıflandırma. Çok boyutlu istatistiksel analiz, karşıt-ilinti matrisleri ve beklenen değerler. Parametrik örüntü sınıflandırma teknikleri: Bayes karar kuramı. Enbüyük olurlu ve Bayesian parametre öngörümü teknikleri.

Optimum doğrusal süzgeçler, Normal denklemlerin çözümü. Gürültüsüz kodlama tekniği: Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv Algoritması. Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Mikrodalga görüntüleme radarları: Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ve Ters- SAR (ISAR). Çok boyutlu olasılık dağılımlan ve çok boyutlu veri üretme. RKA analizinde kullanılan ücretsiz/ticari yazılımlar, RKA ölçüm düzenekleri ve teknikleri.

Optik deteksiyon Holografi, laserlerin uzaktan algılamaya uygulaması – Lidarlar. ELF-VHF bantları arasında atmosfer tabakalarının radyo dalgası yaılımına etkilerinin modellenmesi. Uygulamalar: sualtı akustiği, sonar, radar sinyal analizi ve biyosinyal analizi ile ilişkili konular.

[pdf-KIRIK LİNK] Yeryüzü üzerinden radyo dalgası yayılımının temelleri. ELF-VHF bandı arası yeryüzü üzerinden dalga yayılımının matematiksel temellerine giriş. Homojen/Homojen olmayan, düzlemsel/küresel yeryüzü üzerinden yer dalgası yayılımı kuramı. Örnek EM promlemler üzerinde yöntemlerin uygulamaları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] İletişim linklerinin analiz ve tasarımı. Dizi Sinyal İşleme: Parametrik ve parametrik olmayan kestirim teknikleri; özellikleri.

The eight courses include four required courses, three technical elective courses, and a non-technical elective course.

The following list enumerates courses in each of the three categories: Required Courses Technical Elective Courses Each student must take three courses from the following list, which contains courses from the EE, COE and ICS Departments.

It prepares students to independent engineering work without as intense guidance as in earlier studies.

Master's thesis is typically a solution to a wide technical challenge.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis On Telecommunication Engineering

The Latest from www.naslediert.ru ©